Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘22رداد’

به نظر من هریک از ما به گفته ی میرحسین باید یک رسانه باشیم دعوت از مردم فقط در بالاترین و فیسبوک کافی نیست چرا که بسیاری از مردم  از اینترنت استفاده نمی کنند کسانی هم که استفاده می کنند نیاز به دعوت ندارند چرا که خود آگاهند هر کس باید خود رسانه ای باشد برای قشر محروم به ویژه قشری که فقط صدا و سیمای دولت کوتاه را می بینند که جز فریب مردم چیزی ندارد

Advertisements

Read Full Post »