Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for فوریه 2011

آیت‌ا…منتظری:واژه مامورو‌معذور در پیشگاه‌خداوندهیچ معنی ومفهومی ندارد

سخنم در اینجا با کسانی است که خود را مامور و معذور می‌دانند و با بی رحمی تمام باتوم خود را بر سر افراد بی‌گناه فرود می‌اوردند و چشم خود را می‌بستند و پیر و جوان و دختر و زن را نمی‌شناختند. سپاهیان و بسیجیان که راهشان جداست و برای از دست ندادن قدرت و محاکمه نشدن به خاطر جنایت هایی که کردند دست به هرکاری می‌زنند و تمام تلاش خود را برای سرکوب مردم خواهند کرد البته هنوز هم در بینشان کمی مردانگی و رحم و مروت هست.

اما نیروی انتظامی که از جنس مردم است و همیشه حافظ مردم بوده امیدوارم در روز دوشنبه هم این گونه عمل کند و بداندکه به قول مرحوم آیت ا…منتظری: واژه مامور و معذور در پیشگاه خداوند هیچ معنی و مفهومی ندارد

Advertisements

Read Full Post »

نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است 

دو عضو کمیسیون برنامه و وبودجه مجلس از گزارش جدید دیوان محاسبات کشور خبر دادند که نشان می دهد دولت 11/7 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از مازاد فروش نفت و اقساط فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و به جبران کمبور درآمد خود و یا در محل نامشخص دیگری هزینه کرده…

دولتی که ادعا می‌کرد تمام حقایق را در روزهای مناظره فاش کرده و یکسری ابله هم فریب حرفهای دروغش را خوردند خودش دزد از آب در آمد و این مبلغ را هم که  واضح است  در کجا هزینه کرده…  در حلق همان ساندیس خورایی که همیشه همانند سگ گوش به فرمان هستند و تابع این دولت مردم فریب هستند

Read Full Post »